Till­gänglighets­redogörelse

Tandvärkstan i Tranemo AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Eftersom privattandvård utför tjänster med offentlig finansiering omfattas även privattandvården av det nya regelverket ”Tillgänglighet till digital offentlig service”. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till största del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss i något annat format kan du meddela oss. Vår målsättning är att kunna svara dig så snart som möjligt inom de närmaste dagarna. Enklast kontaktar du oss genom att skicka oss ett e-mail till:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Denna länk leder dig till deras hemsida. (https://www.digg.se)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det går inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord annat än vad din browser kan hjälpa till med (WCAG 1.4.12).
 • Det går endast att navigera med mus eller genom att ”tabba” sig fram. Webbplatsen saknar sökfunktion samt navigerbar innehållsförteckning eller alfabetiskt index (WCAG 2.4.5).
 • Ingen röststyrning av knappar och kontroller annat än vad din browser kan hjälpa till med (WCAG 2.5.3).
  • Hur vi testat webbplatsen

   Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.


   (uppdaterad 2024-05-22)