Kvalitet med Qdent

Varje litet moment som utförs på en tandläkarpraktik är en viktig del i den fullständiga behandlingen. Qdent är ett webbaserat kvalitetsäkerhetssystem speciellt anpassat för tandvården vilket ger dig en trygg tandvård som är uppbyggd utifrån de bästa förutsättningarna för hög kvalitet och en välutvecklad verksamhet. Genom att använda Qdent uppfyller tandläkarmottagningen Socialstyrelsens krav på att det ska finnas ett kvalitetsledningssystem inom alla delar av hälso- och sjukvården.
Qdent hjälper oss att ge dig en trygg tandvård med hög kvalitet